37/17 – Brannutrykning 22.07.17

IVPA-tur   Kl. 16.24 går alarmen om ambulanseoppdrag ved Marøya, mulig på ei øy utenfor.   På tur ut får vi kontramelding om at de ikke trenger assistanse fra brannvesenet. På stasjonen møtte 7 konstabler.

Les mer...

36/17 – Brannutrykning 19.07.17

Forurensning   Vi fikk oppringing av 110-sentralen om besiktigelse vedr. tidligere dieselutslipp ved Nærøya.   Vi rykket så ut med 2-to mann og en bil. Når vi ankom Nærøya ble vi møtt av huseier som viste oss rundt på øya. Vi så litt utslipp men som ikke var av betydning og at en ikke måtte […]

Les mer...

35/17 – Brannutrykning 18.07.17

Brann i bygning.   Kl 23.15 gikk alarmen om brann i bygning mellom Strand og Varøya.   Vi rykket så ut med 7 konstabler og 3 biler.   På tur ut fikk vi vite at huset var ubebodd og fullt overtent. Dette stemte da vi ankom ulykkesstedet.   Vår jobb her ble en kontrollert nedbrenning.

Les mer...

34/17 – Brannutrykning 14.07.17

Brann i bygning.   Kl 21.45 gikk alarmen om brann i bygning på Finnestranda.   Vi rykket ut med 7 konstablet og 2 biler.   Ved Korsneset ser vi at det er en båt som brenner, men under kontrollerte formål.

Les mer...

33/17 – Brannutrykning 02.07.17

Akutt forurensning Kl 18.25 går alarmen om diesel-lekkasje på Storvollen, hos Sinkaberg Fiskeoppdrett.   Vikna brannvesen blir også kalt ut for å bistå oss med lenseutstyr. Utslippet er ca 10-12.000 l. som har havnet i sjøen.

Les mer...

32/17 – Brannutrykning 02.07.17

Brann i båt   Kl. 12.40 blir det meldt inn til 110-sentralen om at det kom røyk fra en båt i Kolvereidvågen. Hovedredningssentralen ble kaldt opp som så sendte ut redningsskøyta. Etterhvert opplyste melder om at det ikke kom røyk fra båten lengre, og at den var på vei inn til land. Brannvesenet ble utkalt […]

Les mer...

31/17 – Brannutrykning 17.06.17

Trafikkulykke – politioppdrag   Vi fikk melding kl 18.17 om trafikkuhell i sentrumsgata på Kolvereid.   Vi rykket ut med 9 konstabler og 2 biler.   Det viste seg at dette var egentlig et rent politioppdrag, men p.g.a. språkproblemer ble vi kalt ut. Nesten ingen skader på bil.

Les mer...

30/17 – Brannutrykning 16.06.17

Annen assistanse   Vi fikk melding kl. 17.23 om mistenkelig gasslukt i nærheten av Kolvereid kirke.   Vi rykket så ut med 8 konstabler til ulykkesstedet.   Ved nærmere undersøkelse, fant vi ingen mistenkelig lukt og returnerte således tilbake til brannstasjonen.

Les mer...

29/17 – Brannutrykning 12.06.17

Annen assistanse   Kl. 06.05 fikk vi melding om assistanse vedr. elgpåkjørsel ved Yttersetran, Kreklingan.   Ved oppmøte brannstasjonen, fylte vi opp hovedbilen med 5 konstabler og la de 4 andre konstablene sitte igjen på stasjon.   Da vi ankom ulykkesstedet, fant vi sjåfør lettere skadd men det gikk verre med elgen som måtte bøte med livet.

Les mer...

28/17 – Brannutrykning 09.06.17

Slukking av sankthansbål   Vi fikk melding kl. 00.25 om slukking av ett sankthansbål på Bjørkneset, Kolvereid.   Vi rykket ut med 1-en konstabel og tankbil for å slukke det tidligere sankthansbålet. Her har det muligens vært noen som hadde tent på etter at det var avsluttet.

Les mer...