21/19 – Brannutrykning 13.04.19

Bistand nabokommune – brann i bygning Kl. 12.46 går alarmen om bistand Vikna brannvesen vedr. brann i Rørvik Fiskmatkjøkken. Vi rykker så ut med 3-tre biler og 9 konstabler. Brannen ble raskt under kontroll.

Les mer...

20/19 – Brannutrykning 09.04.19

Annen brann Ble oppringt og beskjed om assistanse på Hundhammerfjellet etter tidligere brann. Vi rykket så ut med tankbilen og 2-to brannkonstabler for bistand på Hundhammerfjellet.

Les mer...

19/19 – Brannutrykning 09.04.19

Brann i bygning kl. 05.24 går alarmen om brann i bygning på Kolvereid. Vi rykket så ut med 3 biler og 12 konstabler til bygning på Kolvereid, Industriområdet. Kom raskt tilstede, og fikk fort kontroll over brannen. Det brant i en bil som sto inne i verkstedhallen. Bilen ble sluttet fort, og deretter ble det […]

Les mer...

17/19 – Brannutrykning 20.03.19

Annen brann   kl. 12.50 gikk det full alarm for Kolvereid brannvesen.   Etter litt klargjøring sendte vi ut Tankbilen med 2-to konstabler nede i Finnehøgda, litt nord for Kolvereid sentrum.   Var en lastebil som hadde vært litt uheldig, samt ødelagt sin last.   Ble vår arbeid å klargjøre kjørebanen, noe vi gjorde raskt […]

Les mer...

16/19 – Brannutrykning 16.03.19

Annen brann   Kl 07.50 på lørdags morgen gikk alarmen om brann i vindmølle på Hundhammerfjellet.   Vi rykker ut med 4-fire biler og 13 konstabler.   Da vi ankommer brannstedet kl 08.15 ser vi stor røykutvikling ved den nedfelte mast. Vi får fort kontroll over brann.   Ønsker p.g.å mangel av vann å ut […]

Les mer...

15/19 – Brannutrykning 15.03.19

Trafikkulykke Like før klokka sju fredags morgen gikk alarmen om trafikkulykke på Fv. 770 litt vest for Kolvereid sentrum i retning Rørvik. Vi rykket ut med 3 biler og 12 brannkonstabel. Det var en frontkollisjon. To biler og to personer var involvert. Det skal være store materielle skader. Nødetatene kom raskt på stedet, og begge […]

Les mer...

14/19 – Brannutrykning 11.03.19

Skogsuhell – person   kl 11.44 får vi alarmen om «skogsuhell», en person er involvert.   Vi rykker ut med 2 biler og 10 brannkonstabler. I tillegg blir også Bindal brannvesen kalt ut med 1-en bil og 3 konstabler.   Ankomst ulykkesstedet får vi fort kontroll med den skadde, som hadde vært uheldig fått et […]

Les mer...

13/19 – Brannutrykning 09.03.18

Trafikkulykke   Kl. 17.47 går alarmen om trafikkulykke ved Rema, Kolvereid.   Vi rykker så ut med 2 biler til stedet og 8 konstabler.   Ved ankomst ser vi at det ikke er synlige skader på de involverte. Kun skade på bil. Var  litt glatt på veibanen som forårsaket at bilen hadde sklidd/kjørt inn i […]

Les mer...

12/19 – Brannutrykning 28.02.19

Pipebrann   kl. 08.15 går alarmen om pipebrann i Vennevika, Foldereid.   Vi rykker så ut med 3 biler. I tillegg har vi 1-en person og bil fra Foldereid brannvesen på ut til stedet.   På tur ut får vi beskjed om at det ikke er noen betydelig fare for utvikling vedr. pipebrannen.   Feier […]

Les mer...