52/19 – Brannutrykning 10.11.19

Pipebrann kl. 16.16 gikk alarmen om pipebrann på Fikkan. Vi rykket ut med 4-fire biler og 10 konstabler. Ved ankomst brannstedet, var skadeomfang vesentlig lite. Pipen ble kontrollert og godkjent for videre bruk.

Les mer...

51/19 – Brannutrykning 09.11.19

Trafikkulykke kl. 16.29 gikk alarmen om trafikkulykke ved Strømbrua, sør for Kolvereid sentrum. Vi rykket ut med 2-to biler og 10 konstabler. Ved ankomst ulykkesstedet lå bilen på taket, og de 2-to som satte i bilen hadde kommet seg ut og satt i en forbipasserende bil. De involverte var ikke alvorlig skadet.

Les mer...

50/19 – Brannutrykning 14.10.19

Trafikkulykke kl. 14.09 går alarmen om bistand Namdal brann- og redning vedr. trafikkulykke ved den gml. ferjeleie (Høylandet kommune) og Kongsmoen. Vi rykker ut med 1-bil og 3 konstabler fra Foldereid. I tillegg rykker Namdal brann- og redning avd. Høylandet med 2 biler. I tillegg kom de med 09-bilen. Forbipasserende hadde gjort en god jobb […]

Les mer...

49/19 – Brannutrykning 09.10.19

IVPA-Tur kl. 10.45 går alarmen om ambulanseoppdrag nord for Foldereid. Vi rykker ut med 1-en bil og 5 konstabler. I tillegg rykker det ut 3 brannkonstabler fra Foldereid. Da utrykningsleder for Foldereid ankom skadestedet, var ambulansen på stedet og luftambulansen snart ankommet For vår styrke fra Kolvereid var det bare å snu på stedet.

Les mer...

48/19 – Brannutrykning 02.10.19

Trafikkulykke kl. 22.46 gikk alarmen om trafikkulykke like utenfor Kolvereid sentrum. Vi rykker ut med 3 biler og 13 konstabler. Da vi ankommer ulykkesstedet i Naklingssvingene ser vi at skadene ikke var store. 2-to biler som hadde kommet borti seg i en sving og fått vesentlig få skader på bilene.

Les mer...

47/19 – Brannutrykning 21.09.19

Ras Midt under åpen brannstasjon gikk alarmen kl. 12.09 om leirras ved Rødseidet. Vi rykker så ut med 2-to biler 8 konstabler. Da vi ankom ulykkesstedet var leirras tatt med seg uthus. Ellers var ingen gjenstand blitt tatt med i dragsuget.

Les mer...

46/19 – Brannutrykning 20.09.19

Unødvendig alarm Alarmen går kl. 23.21. Vi rykker ut med 2-to biler og 10 konstabler til ulykkesstedet i Sentrumsvegen, Kolvereid. Viser seg at det ikke var brann i lyktstolpe.

Les mer...

45/19 – Brannutrykning

IVPA-tur Alarmen går om bistand ambulansen på Salsbruket. Vi rykker ut med 3-tre konstabler på Salsbruket til ulykkesstedet.

Les mer...

44/19 – Brannutrykning 29.08.19

Boligbrann kl. 12.37 går alarmen om boligbrann på Kolvereid. Vi rykker ut med 3 biler og 6 konstabler. Da vi ankommer ulykkesstedet var det noe røykutvikling. Vi fikk «kjapp» kontroll. Ble kun røykskader

Les mer...

43/18 – Brannutrykning 17.08.19

Trafikkulykke Kl. 22.37 gikk alarmen om trafikkulykke ved kommunegrensen Høylandet, nærmere bestemt ved Bjøråneset. Vi, Nærøy br.vesen avd. Kolvereid, rykket så ut med 3-tre biler og 9 konstabler. I tillegg rykket Foldereid br.vesen med 3 og Bindal br.vesen avd. Terråk med 1-en bil og 5 brannkonstabler. Først på stedet var utr.leder fra Foldereid. Deretter kom […]

Les mer...