37/18 – Brannutrykning 19.10.18

ABA-ALARM   Så skjedd det igjen. Noen har utløst alarmen på Kolvereid barneskole.   Vi rykket så ut med biler og personell, noe som viser seg var unødvendig.

Les mer...

33/18 – Brannutrykning 29.09.18

IVPA-Tur Ja ja så ble det en by tur på oss.   Fikk også denne gangen melding om å bistå ambulansetjenesten på Kolvereid.   Vi rykket ut med Redningsbilen og 5 konstabler.

Les mer...