Periodisk bygningskontroll av boliger

If, Norsk brannvernforening og Forbrukerrådet foreslår at myndighetene innfører en periodisk bygningskontroll på hus, slik som det i dag finnes på bil. Annenhver husbrann skyldes feil og mangler ved det elektriske anlegg og feil bruk av elektriske artikler. Slitasje, mangelfullt vedlikehold og overbelastning på det elektriske anlegget er stikkord. – Hvert år får mange familier […]

Les mer...

Brannvern i kirkebygg

Brannvesenet rykker i snitt ut til fem kirkebranner (hele Norge) i året. Kirkebranner ødelegger store økonomiske og kulturelle verdier. Lokalsamfunn opplever stor sorg når de mister kirka si i en brann. Gjennom forebyggende arbeid kan man gjøre noe aktivt for å unngå tragiske kirkebranner. Økt kunnskap, gode rutiner, bedre sikring og forebyggende tiltak vil kunne […]

Les mer...

Brannsikkerheten på campingplasser

Hvor ofte tenker du på brannsikkerheten når du ferierer???? På campingplasser bor vi tett og det finnes gjerne mye brennbare og lett antennelige materialer kombinert med kokeapparater, griller og annen åpen ild. Du bør derfor tenke på brannsikkerheten også når du ferierer! Når du kommer til en ny campingplass bør du orientere deg om sikkerhetsreglene […]

Les mer...

Ulykke – varsling pårørende

Viktig og nyttig opplysninger på mobil ved en ulykke! «Ambulanse- og brannfolk har oppdaget at de fleste skadde har mobil på seg, men vet ikke hvem de nærmeste pårørende er i adresselisten. Det er en lur ide å ha et felles navn som en kan kontakte. Forslaget er at alle lager en person som heter […]

Les mer...

Er røykvarsleren din godkjent?

F.o.m. 1990 skal alle røykvarslere ha et godkjenningsnummer. Røykvarslere til bruk i bolig som ble solgt etter 20.06.1990 og fremover skal således ha eget godkjenningsnummer, et DBE (DSB) nr. Dette skal stå på selve røykvarsleren og begynner alltid med tallene 235- og så kommer godkjenningsnummeret. Hvis din røykvarsler ikke har DBE (DSB) nummeret, er den […]

Les mer...

VANLIG FEIL VED PIPE/ILDSTED

Nyttig informasjon angående Pipe/ildsted og forebyggende tiltak. Vi henviser til § 2-4 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn som sier at fyringsanlegget skal være intakt, og virke som forutsatt Forskriften regulerer pliktene til eier og bruker av fyringsanlegget. Det henvises til informasjonsskriv fra Nærøy kommune. INFORMASJON OM VANLIG FEIL OG MANGLER VED PIPE

Les mer...

UNNGÅ BRANN I BÅT

Brann i båt er for mange et skrekkscenario, men det er mye som kan gjøres for å sikre fritidsbåten mot brann. I en fritidsbåt med trang innredning og lite plass kan en brann få store konsekvenser. Du bør derfor tenke på brannsikkerheten om bord før du legger fra kai. Er du midtfjords kan det være […]

Les mer...

BRANN I FRITYRGRYTE

Slokking av brann i matoljer Brannvernbestemmelsene slår fast at virksomhet/bruker av et hvert brannobjekt skal innrette seg slik at brann ikke lett kan oppstå og slik at brannsikringstiltak virker som forutsatt. For å hindre teknisk forfall som kan redusere brannsikkerheten skal eier av ethvert brannobjekt, der det er nødvendig, sørge for at kvalifisert personell foretar […]

Les mer...

Krav vedr. installasjon av nytt ildsted

Det stilles krav vedr. installasjon vedr. nytt ildsted i boliger. Viktig ved kjøp av nytt ildsted Strømprisene bidrar til at mange husstander i høst installerer nye vedovner eller andre former for ildsted. Installasjonen må kontrolleres av kvalifisert personell – for eksempel feier, murmester eller varmeforhandler. Huseier er pliktig til å melde fra til kommunen (brannvesenet) […]

Les mer...

LAGRING AV GASSFLASKER

GASSFLASKER SKAL IKKE LAGRES I KJELLEREN Nå som grillsesongen er over, ryddes gassgriller og flasker bort. NÆRØY BRANNVESEN advarer mot å lagre gassflasker i kjelleren. Det er ulovlig og farlig. Propangass er tyngre enn luft, og derfor må gassflaskene ikke oppbevares i kjelleren eller under bakkenivå. – Ved en eventuell lekkasje vil gassen samle seg […]

Les mer...