Krav om innmelding om farlig stoff

400 liter eller mere – plikt til å sende melding til DSB. Ved årsskiftet utløp fristen for innmelding av farlig stoff. Alle som oppbevarer brannfarlig, reaksjonsfarlig eller trykksatt stoff over innmeldingsgrensene har plikt til å melde dette elektronisk til DSB. I overkant av 1200 virksomheter og privatpersoner har nå mottatt en påminnelse om innmeldingsfristen samt […]

Les mer...

Brannstatistikk 2009 for Nærøy

Året 2009 ble det 38 utrykninger Nærøy brannvesen hadde en liten nedgang fra året før vedr. brannutrykninger. I 2009 rykket vi ut 38 ganger. Dette fordeles slik; Trafikkulykker; 11 stk. Unødvendig alarm; 11 stk. Oljesøl; 1 stk. Annet branntilløp; 3 stk. Brann i driftsbygning; 1 stk. Pipebrann; 4 stk. Assistanse politi; 2 stk. Båtbrann; 1 […]

Les mer...

KJØP ÅRETS BRANNKALENDER

Nå er årets kalender lagt ut for salg – løp og kjøp!!! Så er vår tradisjonsrike brannkalender kommet fra «trykkeriet». Årets kalender går som vanlig på forebyggende branntiltak i hus, hjem, bil og oss selv som person. Kolvereid Deltidsbrannvesens forening som er utgiver av kalenderen ønsker at flest mulig kommer og kjøper den. Vil presisere […]

Les mer...

ØNSKE OM BRANNOBJEKT

Er det noen som har et hus som skal brennes ned? Vi Nærøy brannvesen skal også i 2009 ha brannøvelse vedr. nedbrenning av bolighus. Så hvis noen har brannobjekter som vi kan få bruke, så kontakt; Håvard Hernes, mob.nr. 41411958 eller Ståle Husby, mob.nr. 90792826 Huset må være av brukbar kvalitet slik at vi kan […]

Les mer...

Forbud mot lighter uten barnesikring

Fra 1. juli ble det forbudt å produsere og importere lightere uten barnesikring. Det samme gjelder for lightere med forvekslingsfare, for eksempel lightere som ser ut som leketøy. Årsaken er den risiko for brann som oppstår når barn leker med lightere. Forbudet gjelder hele EØS-området. Årlig rapporteres det om mer enn 1500 skader og om […]

Les mer...

Advarer studenter på hybeljakt

Vi advarer studenter mot useriøse utleiere som ikke ivaretar brannsikkerheten Det er huseiers ansvar å sørge for at de lovpålagte kravene til brannsikkerhet er oppfylt, men vi vet av erfaring at en del utleiere av hybelleiligheter slurver med dette. Før man inngår leieavtaler bør studenter og skoleungdom i første rekke forsikre seg om at hybelleiligheten […]

Les mer...

Bruk sikker hjelm

Det er viktig å ha rette verneutstyret når en er ute å sykler Mest sansynlig vil det bli innført tvungen bruk av sykkelhjelm fra 01.01.09 Sykkelhjelm og annet personlig verneutstyr skal beskytte brukeren mot skader som følge av ytre påvirkning. Det kan derfor være avgjørende at hjelmen fungerer som den skal og brukes riktig. Det […]

Les mer...

Sikkerhetstips for trampoline

Vår og sommer er høysesong for utplassering av trampoliner. Det befinner seg et stort antall trampoliner rundt omkring i norske hager, og det skjer stadig ulykker. De alvorligste registrerte skadene er albuebrudd, men den største risikoen ligger i faren for alvorlige nakkeskader ved utføring av salto på trampoline. Trampoliner faller inn under reglene i produktkontrolloven, […]

Les mer...

OBS…. ang. grillsesong og gass

Riktig bruk og godt vedlikehold må til for å unngå uhell med gassgrillen. Før den tas i bruk for sesongen, bør koblinger kontrolleres og brennere rengjøres. For å sjekke at alle slanger og koblinger er tette, kan man påføre lekkspray eller såpevann. Dersom det oppstår bobledannelser, er det lekkasje. I så fall må ventilen lukkes […]

Les mer...

Unngå brannfarlige klær

Alle tekstiler kan antennes og brenne. Noen tekstiler regnes som mer brannsikre enn andre. Litt kunnskap om ulike tekstilers brennbarhet kan derfor være nyttig ved kjøp av klær. Spesielt viktig er dette ved kjøp av barneklær. Det er produsent, importør og forhandler som har ansvar for at klærne tilfredsstiller regelverket og er sikre for barn […]

Les mer...