Forslag til Øvelsesplan 2012

Ikke godkjent øvelsesplan Her kommer forslag på øvelsesplan for 2012 for Nærøy brannvesen. Dette skal først godkjennes av vår brannsjef, deretter taes opp i «befalsgruppen» som består av utrykningsledere samt brannsjef. Men her legges ut foreløpig plan, som sagt så er den ikke endelig godkjent. En ting som er sikkert, er at det blir øvelse […]

Les mer...

INFORMASJON OM FEIING OG TILSYN

Drifts- og utviklingsavdelingen gjennomfører lovpålagt feiing og tilsyn med fyringsanlegg for alle helårsboliger i Nærøy kommune. Feiing og tilsyn med fyringsanlegg er hjemlet i «forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn kapitel 7.». Forskriften sier at det skal feies så ofte som det er behov for det (behovsprøvet feiing), men ikke sjeldnere enn hvert fjerde år. […]

Les mer...

Brannøvelse i hjemmet

Bare 1 av 10 har gjennomført brannøvelse i hjemmet. Undersøkelser viser at bare 1 av 10 har gjennomført brannøvelse i hjemmet i løpet av det siste året. Dette er skremmende mener leder for Kolvereid Deltidsbrannvesen forening Roy A. Halsen. Under halvparten har en rømningsplan i tilfelle brann, selv blant barnefamilier er andelen lav. Dette er […]

Les mer...

«Brannbomber» på campingplasser

Unngå brann i campingvogna og bobilen Kolvereid Deltidsbrannvesens forenining advarer mot risikoen for katastrofebranner på norske campingplasser, og i samarbeid med Norges Brannvernforening ha større avstand mellom campingvogner, bobiler og telt. – I Norge har vi unngått katastrofebranner på campingplasser med mange omkomne i en og samme brann. Fullskalaforsøk med brann i campingvogner har likevel […]

Les mer...

BÅLBRENNING MELLOM 15.04-15.09

Mange kommuner krever tillatelse fra brannvesenet for bålbrenning. Mellom 15. april og 15. september skal tillatelse innhentes for bålbrenning i eller nær skog. Husk bålforbudet! Ni av ti skogbranner skyldes menneskelig aktivitet. Norsk brannvernforening advarer derfor mot brudd på det generelle båforbudet i skog og mark som gjelder fra 15. april til 15. september. – […]

Les mer...

Frykter flere boligbranner

Lengre kuldeperiode kan medføre flere boligbranner Værvarsler tyder på at mange nordmenn må fyre hardt for å holde varmen de neste ukene. Vi i Nærøy brannvesen frykter at en lengre kuldeperiode vil medføre flere boligbranner. – Vi vet at høy belastning på elektriske anlegg og utstrakt vedfyring bidrar til økt risiko for boligbrann, sier leder […]

Les mer...

Brannfare i tordenvær

Lynnedslag og torden Tordenvær kan være dramatisk og flott å se på, men skremmende hvis det kommer for nært. Enorme krefter er i sving når det lyner. Strømstyrken kan variere fra noen tusen ampere til 300.000 ampere. Et vanlig sikringsskap er laget for å tåle strømstyrker fra 10 til 60-80 ampere. Vær oppmerksom Årlig mottar […]

Les mer...

Forbudt med dynamitt hjemme

Det er ikke tillatt å oppbevare dynamitt i privatboliger. Det kreves tillatelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) for å oppbevare dynamitt og andre typer eksplosiver. Reglene for oppbevaring er klare og strenge for å unngå ulykker. Et av kravene er at dynamitt skal oppbevares minst 400 meter fra bolighus. – Dynamitt har stort […]

Les mer...

Krav til Røykvarslere

Godkjenning – produktstandard på røykvarslere Krav til røykvarsler Røykvarslere som introduseres for det norske markedet etter 1. august 2008 skal være i samsvar med en europeisk produktstandard. Den norske godkjenningsordningen for røykvarslere er opphevet. Forhandlerne har ansvar for at røykvarslerne de selger, er produsert i henhold til regelverket. Forbrukerne kan ved kjøp av nye røykvarslere […]

Les mer...

Barn kan forebygge brann

Nytt nettsted for barn og skoler Et nytt nettsted tilbyr skolene undervisningsopplegg om brannvern og el-sikkerhet for ulike klassetrinn. Nettstedet www.brannvettskolen.no er utarbeidet av Samarbeidsgruppa for brannvern i skolen, som består av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Gjensidige og Norsk brannvernforening. – Brann kan oppleves som et skremmende tema for mange, men vi synes det […]

Les mer...