Brannøvelse i hjemmet

Bare 1 av 10 har gjennomført brannøvelse i hjemmet. Undersøkelser viser at bare 1 av 10 har gjennomført brannøvelse i hjemmet i løpet av det siste året. Dette er skremmende mener leder for Kolvereid Deltidsbrannvesen forening Roy A. Halsen. Under halvparten har en rømningsplan i tilfelle brann, selv blant barnefamilier er andelen lav. Dette er […]

Les mer...

«Brannbomber» på campingplasser

Unngå brann i campingvogna og bobilen Kolvereid Deltidsbrannvesens forenining advarer mot risikoen for katastrofebranner på norske campingplasser, og i samarbeid med Norges Brannvernforening ha større avstand mellom campingvogner, bobiler og telt. – I Norge har vi unngått katastrofebranner på campingplasser med mange omkomne i en og samme brann. Fullskalaforsøk med brann i campingvogner har likevel […]

Les mer...

BÅLBRENNING MELLOM 15.04-15.09

Mange kommuner krever tillatelse fra brannvesenet for bålbrenning. Mellom 15. april og 15. september skal tillatelse innhentes for bålbrenning i eller nær skog. Husk bålforbudet! Ni av ti skogbranner skyldes menneskelig aktivitet. Norsk brannvernforening advarer derfor mot brudd på det generelle båforbudet i skog og mark som gjelder fra 15. april til 15. september. – […]

Les mer...

Frykter flere boligbranner

Lengre kuldeperiode kan medføre flere boligbranner Værvarsler tyder på at mange nordmenn må fyre hardt for å holde varmen de neste ukene. Vi i Nærøy brannvesen frykter at en lengre kuldeperiode vil medføre flere boligbranner. – Vi vet at høy belastning på elektriske anlegg og utstrakt vedfyring bidrar til økt risiko for boligbrann, sier leder […]

Les mer...

Brannfare i tordenvær

Lynnedslag og torden Tordenvær kan være dramatisk og flott å se på, men skremmende hvis det kommer for nært. Enorme krefter er i sving når det lyner. Strømstyrken kan variere fra noen tusen ampere til 300.000 ampere. Et vanlig sikringsskap er laget for å tåle strømstyrker fra 10 til 60-80 ampere. Vær oppmerksom Årlig mottar […]

Les mer...

Forbudt med dynamitt hjemme

Det er ikke tillatt å oppbevare dynamitt i privatboliger. Det kreves tillatelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) for å oppbevare dynamitt og andre typer eksplosiver. Reglene for oppbevaring er klare og strenge for å unngå ulykker. Et av kravene er at dynamitt skal oppbevares minst 400 meter fra bolighus. – Dynamitt har stort […]

Les mer...

Krav til Røykvarslere

Godkjenning – produktstandard på røykvarslere Krav til røykvarsler Røykvarslere som introduseres for det norske markedet etter 1. august 2008 skal være i samsvar med en europeisk produktstandard. Den norske godkjenningsordningen for røykvarslere er opphevet. Forhandlerne har ansvar for at røykvarslerne de selger, er produsert i henhold til regelverket. Forbrukerne kan ved kjøp av nye røykvarslere […]

Les mer...

Barn kan forebygge brann

Nytt nettsted for barn og skoler Et nytt nettsted tilbyr skolene undervisningsopplegg om brannvern og el-sikkerhet for ulike klassetrinn. Nettstedet www.brannvettskolen.no er utarbeidet av Samarbeidsgruppa for brannvern i skolen, som består av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Gjensidige og Norsk brannvernforening. – Brann kan oppleves som et skremmende tema for mange, men vi synes det […]

Les mer...

Krav om innmelding om farlig stoff

400 liter eller mere – plikt til å sende melding til DSB. Ved årsskiftet utløp fristen for innmelding av farlig stoff. Alle som oppbevarer brannfarlig, reaksjonsfarlig eller trykksatt stoff over innmeldingsgrensene har plikt til å melde dette elektronisk til DSB. I overkant av 1200 virksomheter og privatpersoner har nå mottatt en påminnelse om innmeldingsfristen samt […]

Les mer...

Brannstatistikk 2009 for Nærøy

Året 2009 ble det 38 utrykninger Nærøy brannvesen hadde en liten nedgang fra året før vedr. brannutrykninger. I 2009 rykket vi ut 38 ganger. Dette fordeles slik; Trafikkulykker; 11 stk. Unødvendig alarm; 11 stk. Oljesøl; 1 stk. Annet branntilløp; 3 stk. Brann i driftsbygning; 1 stk. Pipebrann; 4 stk. Assistanse politi; 2 stk. Båtbrann; 1 […]

Les mer...