DSB

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi skal være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser. Vi skal sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering På denne siden DSB Her finnes; 1. Nasjonalt beredskap 2. Brann- og eksplosjonsvern 3. […]

Les mer...