39/15 – Brannøvelse

Sjåførøvelse   Dette blir den eneste sjåførøvelsen på høsten for våre stabile sjåfører.   Oppmøtested; Kolvereid brannstasjon Dato/kl.slett; Tirsdag 22. september kl. 18.00 Ansvarlig; Kjell A. Strøm   Vel møtt…

Les mer...

Uke 25/15 – Brannøvelse

IUA

Øvelse i oljevernberedskap – akutt forurensning. Så skal vi drilles i bruken av vår nye IUA-henger. Denne har utstyr for å behandle farlig gods/oljesøl osv.   Dette blir en gruppevis øvelse, der vi blir delt inn og skal kun delta en dag hver. Øvelsen er en «samøvelse » med Vikna brannvesen. D.v.s. halve mannskapet fra […]

Les mer...

Uke 19/15 – Brannøvelse

radio-nødnettet

DEL II – Nødnettet   Så er det ei ny øvelse for oss alle vedr det nye nødnettet.   Sted; Kolvereid Brannstasjonen Dato/kl.slett; Tirsdag 5. mai kl 18.00 Ansvarlig;  Kjell A og Ståle   Vel møtt

Les mer...

Uke 22/15 – Brannøvelse

Øvelse for alle vedr. det nye «nødnettet»   Ja så blir det den 2-andre øvelsen med opplæring vedr. det nye nødnettet, som skal brukes og taes i bruk til høsten. Dette blir den første innføringen – og redegjørelse for hvordan dette skal bli i framtiden. Oppmøtested; Kolvereid brannstasjon Dato/kl.slett; Tirsdag 26. mai kl. 18.00 Ansvarlig; Kjell […]

Les mer...

Uke 23/15 – Brannøvelse

Møte utrykningsledere m/brannsjefen   Så kommer det 3. møte mellom utrykningsledere og vår brannsjef.   Oppmøtested; Kolvereid brannstasjon Dato/kl.slett; Tirsdag 02. juni kl. 16.30 Ansvarlig; Håvard Hernes (brannsjef)  

Les mer...

Uke 11/15 – Brannøvelse

Røykdykkerøvelse   Dette er og blir en ny øvelse for oss alle. Denne gangen skal vi trene på påkledning og utrykning, for å trene så tett opp i mot en reell utrykning. Her må vi da selvsagt leie inn en sjåfør kom kan kjøre oss – noen frivillige……   Oppmøtested; Kolvereid brannstasjon Dato/kl.slett; Tirsdag 10. […]

Les mer...

Uke 12/15 – Brannøvelse

Møte utrykningsledere m/brannsjefen   Så kommer det 2. møte mellom utrykningsledere og vår brannsjef.   Oppmøtested; Kolvereid brannstasjon Dato/kl.slett; Tirsdag 17. mars kl. 16.30 Ansvarlig; Håvard Hernes (brannsjef)  

Les mer...

Uke 16/15 – Brannøvelse

Røykdykkerøvelse   Etter planen skulle det være nedbrenning av bolighus, men det ser vanskelig ut for at vi får ett godtkjent hus for nedbrenning (lang saksbehandlingstid) Derfor håper ansvarlig at vi til den tid har skaffet oss tilveie 1-en container som vi kan øve i utenfor vår stasjon. Og hvis ikke container, så blir det […]

Les mer...

Uke 17/15 – Brannøvelse

Øvelse for alle vedr. det nye «nødnettet»   Ja så skal vi endelig starte med opplæring vedr. det nye nødnettet som vi alle skal bruke og ta i bruk til høsten. Dette blir den første innføringen – og redegjørelse for hvordan dette skal bli i framtiden. Øvelsen som skulle være i uke 7 vedr. nødnettet, […]

Les mer...

Uke 10/15 – Brannøvelse

Oppfrisking av kurs vedr «mens vi venter på ambulansen»   Så kommer muligens det siste kurset opp i mot luftambulansen. Denne gangen skal vi lære oss noe nytt opp i mot vår tidligere kunnskap. Vi skal lære om oksygenbehandling + pulsoksymeter. NB: Kurset/oppfriskingen gjelder for de som tidligere har gjennomført kurset «mens vi venter på […]

Les mer...