15/20 – Brannutrykning 03.04.20

IVPA-tur

kl. 05.30 går alarmen om bistand ambulansen på Foldereid.

Vi rykket så ut med 1-en bil og 5 konstabler.