Deltidspersonell i brann- og redningsvesenet som risikerer avkorting i dagpenger

Fast stilling kontra deltidsstilling innen brann

Deltidspersonell i brann- og redningsvesenet som risikerer avkorting i dagpenger (30.03.2020)

DSB mottar mange henvendelser om at personell som jobber deltid i brann- og redningsvesenet kan risikere avkorting i dagpenger fra NAV ved permittering fra hovedstilling. Det jobbes med avklaringer omkring dette. Mer informasjon kommer. Se også sak fra KS Bedrift