14/20 – Brannutrykning 25.03.20

IVPA-tur

kl. 14.30 går alarmen om bistand ambulansen.

Vi rykker ut med 1-bil og 5 konstabler til Naustbukta.