11/20 – Brannutrykning 09.03.20

Trafikkulykke

kl. 07.00 gikk alarmen om trafikkulykke i Naklingssvingene sør for Kolvereid by.

Vi rykker ut med 4 biler og 12 konstabler

Da vi ankom ulykkesstedet var de involverte kommet seg ut av bilen og blitt tatt hånd om av forbikjørende.

Vår jobb ble kun å dirigere trafikken og bistå politiet.