09/20 – Brannutrykning 28.02.20

Annen brann

Kl. 17.15 får vi melding fra en bekymret huseier, om at det ryker fortsatt litt fra tidligere fritidsbolig, som brant ned på Stein.

Vi rykker ut med hovedbilen og 5 konstabler.

Da vi ankommer brannstedet røk det så og si ikke, men for å «roe» ned huseieren så tømte vi litt vann på.