08/20 – Brannutrykning 28.02.20

Boligbrann

Kl. 01.45 går alarmen om fritidsbolig-brann på Stein.

Vi rykker ut med 3 biler og 9 konstabler. I tillegg blir også stasjonen på Rørvik utkalt med 2 biler og 6 konstabler.

Da vi ankom brannstedet var det så og si fult fyr, og vi ser det slik at her blir det kun kontrollert nedbrenning.