06/20 – Brannutrykning 03.02.20

ABA-alarm

kl. 19.51 gikk det alarm om brann hos Val vg. skole

Vi rykker så ut med alle våre mann og 3-tre biler.

På tur ut får vi konstatert at det ikke var reell brann. Vi kjører så rolig utover og kontrollerer stedet.