06/20 – Brannutrykning 03.02.20

ABA-alarm

Kl. 19.51 gikk alarmen om brann ved Val vg. skole

Vi rykker så ut med alle våre mann og 3-tre biler.

På tur ut får vi konstatert at det heldigvis ikke var reell brann. Vi kjører så rolig utover og kontrollerer stedet.