05/20 – Brannutrykning 03.02.20

IVPA-tur

kl. 12.19 gikk det alarm om bistand ambulansen.

Vi rykker så ut med 1-en bil og 5 konstabler. På tur ut får vi «heldigvis» beskjed om å returnere og alt var under kontroll.