02/20 – Brannutrykninger 15.01.20

Trafikkulykke

Alarmen går kl. 12.47 om trafikkulykke og bil havnet utenfor vegen ved Årfora.

Vi rykker så ut med 4 biler og 11 konstabler.

Når vi ankommer ulykkesstedet kl. 13.10 ligger mørtelbil delvis i elva, inngang til Årfor-sletta.

Vår oppgave blir å sikre skadested og forhindre lekkasje av mørtel og diesel.