01/20 – Brannutrykning 12.01.20

IVPA-tur

kl. 23.08 går alarmen om bistand ambulansen med våre akutthjelpere.

Vi rykker så ut med 1-en bil og 5 «akutthjelpere».