64/19 – Brannutrykning 18.12.19

IVPA-Tur

kl. 13.47 går det alarm om ambulanseoppdrag på Strand.

Vi rykker ut med 5 konstabler og 1 bil.

Vår bistand i dette tilfellet ble å være «bærehjelpere» for en person som hadde falt om.