63/19 – Brannutrykning 17.12.19

Annen assistanse

kl. 10.00 ble vi oppringt ang assistanse ved at en mørtelbil hadde kjørt utenfor veibanen og «bikket» over på siden. Dette skjedde like utenfor Kolvereid sentrum.

Vi rykker så ut med 2-to konstabler og tankbilen.

Oppdraget ble utført og tilbake på stasjonen kl. 17.15