62/19 – Brannutrykning 16.12.19

Trafikkulykke

Kl. 07.40 går det alarm om trafikkulykke på Gråmarka.

Vi rykker ut med 9 konstabler og 2-to biler.

På vei ut får vi beskjed om at sjåfør og passasjerer av bil, som hadde kjørt av veien, hadde kommet seg ut av ulykkesbil og blitt tatt vare på.

Vårt arbeid på ulykkesstedet blir da kun å sikre veibanen og trafikk til politiet kommer og tar over.