56/19 – Brannutrykning 16.11.19

Trafikkulykke

Kl 15.26 går det nok en gang alarm.

Vi rykket ut med 1-bil og 4 konstabler mot Torstad. I tillegg rykket det ut 3-tre biler fra Vikna