52/19 – Brannutrykning 10.11.19

Pipebrann

kl. 16.16 gikk alarmen om pipebrann på Fikkan.

Vi rykket ut med 4-fire biler og 10 konstabler.

Ved ankomst brannstedet, var skadeomfang vesentlig lite. Pipen ble kontrollert og godkjent for videre bruk.