50/19 – Brannutrykning 14.10.19

Trafikkulykke

kl. 14.09 går alarmen om bistand Namdal brann- og redning vedr. trafikkulykke ved den gml. ferjeleie (Høylandet kommune) og Kongsmoen.

Vi rykker ut med 1-bil og 3 konstabler fra Foldereid. I tillegg rykker Namdal brann- og redning avd. Høylandet med 2 biler. I tillegg kom de med 09-bilen.

Forbipasserende hadde gjort en god jobb og tatt vare på ulykkes-personen.