49/19 – Brannutrykning 09.10.19

IVPA-Tur

kl. 10.45 går alarmen om ambulanseoppdrag nord for Foldereid.

Vi rykker ut med 1-en bil og 5 konstabler. I tillegg rykker det ut 3 brannkonstabler fra Foldereid. Da utrykningsleder for Foldereid ankom skadestedet, var ambulansen på stedet og luftambulansen snart ankommet

For vår styrke fra Kolvereid var det bare å snu på stedet.