47/19 – Brannutrykning 21.09.19

Ras

Midt under åpen brannstasjon gikk alarmen kl. 12.09 om leirras ved Rødseidet.

Vi rykker så ut med 2-to biler 8 konstabler.

Da vi ankom ulykkesstedet var leirras tatt med seg uthus. Ellers var ingen gjenstand blitt tatt med i dragsuget.