46/19 – Brannutrykning 20.09.19

Unødvendig alarm

Alarmen går kl. 23.21.

Vi rykker ut med 2-to biler og 10 konstabler til ulykkesstedet i Sentrumsvegen, Kolvereid.

Viser seg at det ikke var brann i lyktstolpe.