45/19 – Brannutrykning

IVPA-tur

Alarmen går om bistand ambulansen på Salsbruket.

Vi rykker ut med 3-tre konstabler på Salsbruket til ulykkesstedet.