«Delvis» bålforbud i tiden 15.04-15.09

Husk bålforbudet 15.04.-15.09.18!

2014-07-13 15.12.09Ni av ti skogbranner skyldes menneskelig aktivitet. Mellom 15. april og 15. september, har det i mange år vært forbudt å gjøre opp ild «i eller i nærheten av skogmark». Forbudet har vært totalt, selv om mange ikke har fulgt det slavisk og det også kan ha vært lempet på håndhevingen, men i år blir det endring.

 

Samtidig som forbudet utvides til å gjelde «i eller i nærheten av skog og annen utmark», blir det tillatt «å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann». Spesielt nevnes muligheten for å tenne bål på snødekt mark eller når det har vært mye nedbør over lang tid.

Dette synes å være fornuftig og gir folk mer frihet til å vurdere lokale forhold, mener Hege Bakken i Nærøy brannvesen. I stedet for å bryte loven og bidra til å undergrave den, blir det nå tillatt å tenne et kaffebål – forutsatt at det trygt, vel å merke.

Kommer bålet likevel ut av kontroll kontakter du brannvesenet/110-SENTRALEN på tlf: 110