08/18 – Brannutrykning 11.02.18

Pipebrann

 

Kl 15.43 gikk alarmen om pipebrann på Arnøya.

 

Vi rykket så ut med 11 konstabler og 3 biler.

 

Fa vi ankom brannstedet var varmen og flammene avtatt. Var en del bekk i pipen. Så det tok en tid å få feiet den ren. Det var ingen synlige skader å se på pipen fra brannmennenes øyner…