06/18 – Brannutrykning 06.02.18

Annen brann

 

Kl 20.47 gikk alarmen om brann i tele/strømmast ved Åbogen gartneri.

 

Vi rykket så ut med 3 biler og 13 konstabler.

 

På tur ut får vi vite at det ikke er fare for spredning. Da vi ankommer ulykkesstedet brinner/gnistrer det godt fra den brennende masten. Etter hvert kommer NTE og kobler ut strømmen.

Vi slokker den lille brannen og returnerer til stasjonen for nye oppdrag.