Uke 2/18 – Brannøvelse 09.01.18

Personalmøte.

 

Så starter vi det nye året med årets første øvelse, som er med vår brannsjef

stasjon900

 

Sted; Brannstasjonen

Dato/kl.slett; Tirsdag, 09.01.18 kl 17.00

Ansvarlig; Håvard Hernes

 

Han vil redegjøre fjorårets innsats samt opplyse om årets aktivitet.