58/17 – Brannutrykning 23.12.17

Pipebrann

 

Kl 10.20 i dag gikk alarmen om pipebrann på Vangsåsen i Nærøy.

 

Vi rykket ut kl 10.25 med 3-tre bilet og 12 konstabler.

 

Det var ingen synlige skader.

Da vi ankom ulykkesstedet ble vi møtt av huseier og nabo som hadde varslet om brannen.

 

Ved nærmere undersøkelse viste det seg at noe hadde festet seg inne i pipen og forårsaket brannen. Dette ble fort slokket, og deretter ble pipen feiet og var ren for videre fyring.