47/17 – Brannutrykning 03.10.17

Bussbrann

 

Kl 03.08 går alarmen for Nærøy brannvesen. Meldingen gpr ut på at flere busser står i full fyr på Kolvereid og ved gml. meieritomta.

Omkring kvart over tre er brannvesenet i full gang med slokking.

Det ble anslått av ti busser sto i brann på parkeringsplass.

Det er 9-ni busser som er overtent, og det er 13 mann fra Kolvereid brannvesen som jobber aktivt med å slokke . Den tiende bussen som sto like ved er muligrns å regne med som totalvrak.

Det var heldigvis ingen fare for spredning til bygning og terreng.

Kl 05.30 var vi ferdige med slokkearbeidet og returnerte til stasjonen for sanering av utstyr.