40/17 – Brannutrykning 31.07.17

Mistenkelig røykutvikling

Kl 18.17 i dsg går alarmen om røykutvikling i skogholtet/fjellsiden ved småbåthavnen, Kolvereidvågen.

 

Vi rykker ut med 3 biler og 6 konstabler.

 

Det viser seg heldigvis at det er damp som stiger opp fra fjellsiden. Temperatursvigning med regn og torden skapte slike «mistenkelige» skyer.