39/17 – Brannutrykning 25.07.17

Bistand annet brannvesen.

 

Kl 12.50 gikk alarmen om bistand til Vikna brannvesen vedr boligbrann.

 

Vi rykket ut kl 12.55 med 20 konstabler og 4 biler.

Vi ankom brannstedet kl 13.10 da var Vikna allerede i innsats. Vi bisto dem med røykdykkere og tankbil. Vi fikk brukt våre slokkespyd samt litt innvendig røykdykking slik at huset ikke brant helt ned. Men huset er ikke beboelig p.g.a røyk/brann- og vannskader.