17/17 – Brannutrykning 13.05.17

Gress- og lyngbrann

 

5469204_2593294Kl 13.51 gikk alarmen om gress-og lyngbrann på Marøya.

 

Vi rykket så ut med 2-to biler og 7 konstabler.

 

Da vi ankom ulykkesstedet var allerede Vikna brannvesen godt i gang med slukkearbeidet.

 

Så det ble ikke mye innsats her da omfanget var kun ett areal på ca 200 m2