Snart tid for forebygging mot brann

Forebyggende – tilsyn av bolig

Hege BakkenEtter en del boligbranner forrige vinter, er det snart tid for en runde med forebyggende arbeid.

Brannslokkingsapparat og røykvarslere står i fokus når vi snart nærmer oss vinteren. Men også behandling av aske fra vedfyring opptar utrykningsledere i Nærøy brann- og redningsvesen her om dagen.

Må ha respekt for aske

Nettopp aske var årsak til mange branner forrige vinter.

ovn– Aska må behandles med respekt, sier Husby.

– Den må tømmes i ei sinkbøtte og en må ha på lokk, og den må plaseres langt unna husveggen eller brennbare gjenstander. Aska er det varme i i hvert fall i tre dager, sier utrykningslederen.

Brannslokkingsapparat med nok trykk

fireman1Ved branntilsyn som er gjort i Nærøy, Vikna og Bindal kommune har feierne Klas A Larsen og Ståle Husby oppdaget at mange har utgåtte brannslokkingsapparat. Dette er sjokkerende mener de to.

– Det er viktig at trykket er bra, pila skal stå midt på det grønne, sier Klas Arve Larsen. Det er ikke nok at pila står på grønt. Pulveret i flasken kan ha stivnet og trykket har falt betraktelig selv om pila står på grønt.

 

2871I tillegg ved tilsynsbesøk spør vi også om de har 110 slukkeskum. Dette er en skumboks i størrelse med en hårsprayboks. Den er lettanvendelig og kan brukes på alt. Mange har den enten på soverommet eller på kjøkkenet.

 

– Bra med tilsyn!

– Kravet er egentlig 1-en røykvarsler i hver etasje, samt at de ikke trenger å være seriekoblet. Jeg synest at det er veldig bra at vi har slike tilsyn, sier Husby.

Vi kan ikke få sagt det klart nok hvor viktig det er med varsling. Vår anbefaling er at en har flere røykvarslere og at det installeres i hvert soverom.

– Varsling, samt slokkeutstyr er det første jeg spør om når jeg kommer på tilsynsbesøk.

Bygget på WordPress av Smart Media AS