Når kan feiing utføres?

HVA KREVES AV SIKRINGSUTSTYR?

feierLitt om bakgrunnen for kravet om sikringsutstyr på taket

Hos de aller fleste feies skorsteinen fra taket. Som følge av Arbeidstilsynets krav til sikker arbeidsplass for feierne har vi har vært nødt til å skjerpe inn kravene til taksikring der hvor det feies fra tak som har helling utover.
Fokuset har økt på dette området de senere årene og feierne ble fra, så tidlig som, 01.01.07 pålagt å ikke feie fra tak der hvor takstige/-trinn ikke var tilfredsstillende.

Feieren skal kunne ferdes sikkert på taket og kunne utføre feiing fra et sikkert sted uansett årstid. I tillegg skal sikringsutstyret sørge for at feieren kan ferdes på taket uten å foråsake skade på taktekkingen. Ansvaret for at adkomsten er tilfredsstillende er huseieren jfr. Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 2-6 Atkomst for feiing:

Eier skal, etter varsel om feiing, sørge for at hele fyringsanlegget er tilgjengelig for feiing, samt utstyrt og innrettet slik at det kan feies på tilfredsstillende måte.

Eier av bygninger hvor feiing av røykkanal foretas fra tak, skal sørge for at feieren har tilfredsstillende atkomst opp til og på taket.

Hvor feiing ikke skjer fra tak, skal eier sørge for at feieren har tilfredsstillende atkomst til røykkanal.

Eier skal sørge for at feieren har tilfredsstillende atkomst til sotluke eller tilsvarende egnet innretning for sotuttak.

Hva kreves?

feierutstyrDer hvor feiing skjer feiing fra tak med helling utover, skal det være fastmontert takstige eller -trinn helt opp til arbeidsstedet ved skorsteinen. På tak med flere skorsteiner, skal det være takbru eller stige/trinn til hver skorstein. Se retningslinje nederst i artikkelen.

Er gesimshøyden over 5 meter, skal det være montert stigefeste for feste av løs stige. Stigefeste vil i tillegg til å hindre stigen i å gli sidelengs, beskytte takrenna/anleggsflata der stigen settes opp. Feierne har selv med seg stige fra bakken opp til taket (hus-stige).

Takstige/-trinn, takbru og feieplattform skal være fastgjort i takkonstruksjonen, være av korrosjonsbestandig metall og utformet med sklisikre trinn. På markedet er det mange forskjellige takstigeløsninger tilpasset ulike taktekkinger og hellingsgrader.

Er skorsteinen høyere enn 1,2 meter over tak, skal det være montert feieplattform eller feieluke.

Som alternativ til feiing fra tak, kan det monteres feieluke på loftet der hvor det er egnet. Huseier må da sørge for at noen er hjemme når det blir varslet om feiing.

Husk at ingenting varer evig – takstige og –trinn trenger også ettersyn og vedlikehold på lik linje som taket forøvrig.

HVORFOR GODKJENNES IKKE SKORSTEINEN SOM FORANKRINGSPUNKT?

Skorstein skal være oppsatt med klaring til tak og etasjeskiller for å motvirke lastoverføring fra tilliggende bygningsdeler og for at skorsteinen skal ha mulighet for å bevege seg fritt i forhold til omkringliggende konstruksjoner. Elementskorsteiner armeres vanligvis fra toppen og ned gjennom takbåndet, men kun for å hindre at skorsteinen selv brekker. Teglskorsteiner er vanligvis uten armering.

Selv om skorsteinen ser solid ut så er det ingen produsenter, så langt vi kjenner til, som lager skorsteiner som er godkjennt som forankringspunkt.

DITT ANSVAR – VÅR TRYGGHET!

Huseier skal sørge for at adkomst til pipe på tak kan foregå trygt uansett årstid og føreforhold.

Retningslinje i Nærøy kommune er som følger;

Retningslinjer vedr. feiing