57/16 – Brannutrykning 14.09.16

IVPA-TUR

 

Kl. 20.34 går alarmen om mulig hjertestans på Fikkan.

Vi møter opp med 13 konstabler og kjører ut med 1- en bil og 5 konstabler..