Brannutrykninger 2015

Oversikt over utrykninger for Nærøy brannvesen 2015

Ja, så er året omme og vi har gjennomgått våre utrykninger for 2015 opp i mot årene t.o.m. 2008.

 

Antall utrykninger for 2015 ble hele 64 utrykninger, en nedgang på 2 fra året før. Men for et lite deltidsbrannvesen sammenlignet med andre brannvesen i samme størrelse så er dette veldig mye.

 

I år hadde vi en kraftig økning i trafikkulykker. 2015 hadde vi hele 19 stk. Unødige alarmer var ikke spesielle mange, bare 6 stk.

Boligbranner hadde en økning fra 2 stk. året før til hele 5 stk- i 2015.

 

Hele oversikten kan sees her; Brannutrykninger 2015

 

Vi i Nærøy brannvesen ønsker alle ett riktig godt nytt år!