61/15 – Brannutrykning 12.12.15

Boligbrann

Lørdags morgen gikk alarmen om mistenkelig røykutvikling fra et bolighus fra Søråa.

Etter hvert blir det omgjort til brann i bolig. Vi rykker ut med 6 konstabler og får bistand fra Vikna brannvesen.

 

Når vi ankommer står huset i full fyr og vår innsats blir så en kontrollert nedbrenning.