Brannutykninger 2014

Dette året, 2014, ble ett rekordår vedr. brannutrykninger for Nærøy brannvesen – hele 66 stk

Nærøy brannvesen hadde gjennomsnittet over 1 utrykning i uken.

 

BrannUtrykninger 2014

Dette fordeles slik;

Trafikkulykker; 12 stk.
Unødvendig alarm; 8 stk.
Restverdiredning; 2 stk.
Annet branntilløp; 3 stk.
Brann i bygning; 4 stk
Brann i driftsbygning; 1 stk.
Brannhindrende tiltak; 8 stk.
Pipebrann; 3 stk.
Boligbrann; 2 stk.
Gress/lyng- og skogbrann; 9 stk.
Assistanse annet brannvesen; 4 stk.
Assistanse politi: 2 stk.
Bilbrann; 3 stk.
IVPA-tur; 8 stk.