Brannutrykninger 2013

Året 2013 ble det 53 utrykninger

Nærøy brannvesen hadde en liten oppgang fra året før.

Brannutrykninger 2013

Dette fordeles slik;

Trafikkulykker; 8 stk.
Unødvendig alarm; 14 stk.
Restverdiredning; 3 stk.
Annet branntilløp; 3 stk.
Boligbrann; 2 stk.
Pipebrann; 5 stk.
Assistanse Vikna br.vesen; 1 stk.
Båtbrann; 3 stk.
IVPA-tur; 8 stk.
Lyngbrann; 1 stk.
Annen assistanse; 4 stk