Brannstatistikk 2009 for Nærøy

Året 2009 ble det 38 utrykninger

Nærøy brannvesen hadde en liten nedgang fra året før vedr. brannutrykninger. I 2009 rykket vi ut 38 ganger.

Dette fordeles slik;

Trafikkulykker; 11 stk.
Unødvendig alarm; 11 stk.
Oljesøl; 1 stk.
Annet branntilløp; 3 stk.
Brann i driftsbygning; 1 stk.
Pipebrann; 4 stk.
Assistanse politi; 2 stk.
Båtbrann; 1 stk.
Traktorbrann 1 stk.
Boligbrann; 2 stk.
Lyng/gressbrann; 1 stk.