Brannstatistikk for Nærøy i 2008

Året 2008 ble det hele 40 utrykninger

Nærøy brannvesen hadde en oppgang fra året før vedr. brannutrykninger. I 2008 rykket vi ut 40 ganger.

Dette fordeles slik;

Trafikkulykker; 8 stk
Brann i driftsbygning 2 stk
Unødvendig alarm 8 stk
Pipebrann 5 stk
Annen assistanse/brann 11 stk
Bilbrann 1 stk
Boligbrann 2 stk
Gress/lyngbrann 3 stk