Brannutrykninger 2007

Kvartalsrapporter for Nærøy brannvesen 2007

Hvis dere ser på vedlegget får dere oversikt over våre brannutrykninger. Det vedlegges 4 kvartalsrapporter.

Vi hadde totalt 40 utrykninger i 2007, bare i 2003 hadde vi flere utrykninger (tot. 41)

Vi hadde ingen dødsfall eller alvorlige ulykker/skader, noe vi er veldig glade for.