Brannmannen

I siste bladet før jul var Nærøy brannvesen omtalt i bladet brannmannen.

Her kommer en link til bladet brannmannen.

Vi var omtalt i 2 sider. Dette bladet går ut til alle brannmenn i hele Norge.