Tilhenger

Skogbrannhenger

Tilhengeren inneholder ekstrautstyr i tillegg til det vi har på hovedbrannbilen

Skiltnr.: HT 8229

Skogbrannhenger inneholder
– pisker
– slanger
– meiser for å være slanger
– skogbrannpumper
– vannkanner
– økser
– pisker
– spader
– bensinkanner
– koblinger
– annet slokkeutstyr
– osv…